Avtalespesialister - ny avtale for psykologer

De private psykologspesialistene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten. Psykologforeningen og de regionale helseforetakene har nå signert ny rammeavtale for spesialister i klinisk psykologi.

- Rammeavtalene vi nå har inngått skal sikre befolkningen god tilgang til helsetjenester av høy kvalitet og at ressurser settes inn på å gjøre ventetidene kortere, sier personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest, Hilde Christiansen, som har ledet forhandlingene for de regionale helseforetakene. – Som i tidligere forhandlinger har vi vært opptatt av å skape et godt klima der vi har felles forståelse for oppdrag og ambisjoner. Et av målene med avtalen er å tydeliggjøre ordningen med avtalepraksis som viktig for realisering av helsepolitiske mål. Den nye avtalen skal tydeligere støtte opp under regionenes sørge- for ansvar, ansvaret regionene har for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester.

IllustrasjonsbildePasientene skal oppleve godt samordnede forløp, der de ikke merker overganger mellom de ulike aktørene som gir behandling. Det forutsetter at psykologene og sykehusene er samordnet når det gjelder både informasjonsteknologi, oppgavefordeling og samarbeidsrutiner.

På samme tid skal avtalen bidra til å sikre forutsigbare økonomiske, driftsmessige og faglige rammevilkår for de som driver spesialistpraksis.

Psykologforeningens forhandlingsleder Rune Frøyland er glad for avtalen, som gir pasienter gode behandlingsforløp. Avtalen tydeliggjør psykologspesialistenes plass når det gjelder samarbeid både med helseforetakene og fastleger, kommunepsykologer og øvrige kommunale tjenester.

Avtalen er en del av en større dialogprosess initiert av Helse- og omsorgsministeren, blant annet for å bruke de private psykologspesialistene mer. Rune Frøyland sier seg glad for at det er enighet mellom partene om at avtalen er et godt utgangspunkt for videreutvikling av praksis for psykologer. - Vi har forventninger om at det nå skal bli flere private psykologspesialister. Vi vet at disse er behandlingseffektive og gir tilbud som er godt vurdert og godt likt av pasienter, avslutter Frøyland.

Kontaktpersoner:

Hilde Christiansen, tlf.: 415 33 809

Rune Frøyland, tlf.: 450 30 522

Arnt Egil Hasfjord