738 millioner kroner til investeringer i 2016

Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt investeringsbudsjett og resultatkrav for 2016. Det gir helseforetakene i Midt-Norge en ramme på 738 millioner kroner til investeringer. De største postene er knyttet til IKT, medisinsk-teknisk utstyr og nybygget for psykisk helsevern på Østmarka i Trondheim.

Styreleder Ola H. Strand- I økonomisk forstand har Helse Midt-Norge en solid såle. Det gir et godt grunnlag for å utvikle tjenesten og gjennomføre planlagte investeringer, men det vil være resultatet helseforetakene oppnår framover som avgjør investeringsnivået vi kan forsvare, sier styreleder Ola H. Strand.

Alle helseforetak i regionen har signalisert at 2016 vil være et krevende år. Budsjett 2016 er første år hvor helseforetakene utarbeider egne investeringsbudsjetter og resultatkrav basert på egne langtidsbudsjett.