37,1 prosent i kontakt med somatisk sykehus

1,9 millioner pasienter fikk behandling ved somatiske sykehus i fjor. Det tilsvarer 37,1 prosent av den norske befolkningen. Det viser en rapport fra Norsk pasientregister (NPR).

 

​Tallene viser også at 10,6 prosent av befolkningen hadde døgnopphold i somatiske sykehus. Det var små endringer fra 2014 til 2015. Andel av befolkningen som hadde kontakt med somatiske sykehus i i fjor var høyest i Sogn og Fjordane og Finnmark, og lavest i Akershus. Andelen med døgnopphold i somatiske sykehus i 2015 var høyest i Sogn og Fjordane og Finnmark, og lavest i Akershus.

Helse Midt-Norge

De tre fylkene i Helse Midt-Norge Iigger nært landsgjennomsnittet i forhold til kontakt med somatiske sykehus for fjoråret. Om man sammenligner opptaksområdene i regionen ser man at det er størst andel innbyggere i Møre og Romsdal som har hatt kontakt med somatisk sykehus.

Andel prosent av befolkningen som var i kontakt med somatisk sykehus i 2015 i Helse Midt-Norge er fordelt slik:

• Sør-Trøndelag: 35,7 rosent
• Nord-Trøndelag: 40,1 prosent
• Møre og Romsdal: 41,5 prosent

Døgnopphold

Totalt viser tallene en økning i døgnopphold, øyeblikkelig hjelp og poliklinisk kontakter/behandling fra 2014 til i fjor, mens antall dagbehandlinger gikk ned.

I løpet av fjoråret økte antall oppholdsdøgn ved døgnopphold i Helse Midt-Norge, mens de andre regionene hadde en nedgang. Likevel økte antallet døgnopphold i hele landet, sett bort fra i Helse Nord.

Pasientstrømmer

I 2015 foregikk over 90 prosent av oppholdene ved sykehus i eget RHF. Pasienter bosatt i Sør-Øst ble oftere behandlet ved regionens egne sykehus enn pasienter bosatt i andre regioner. Pasienter bosatt i Vest, Midt-Norge og Nord som ble behandlet utenfor eget RHF, ble i hovedsak behandlet ved sykehus ved Helse Sør-Øst RHF. Pasienter bosatt i Midt-Norge brukte private sykehus i større grad enn pasienter bosatt i de øvrige regionene, og det var ingen endring fra 2014. Andelen opphold ved private sykehus gikk ned for pasienter bosatt i Sør-Øst, Vest og Nord.

Du finner mer informasjon her:

Aktivitetsdata for somatisk spesialisthelsetjeneste 2015

Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren