2016

Nyheter og aktuelt i 2016

Nyheter

 • 23.12.2016
  Nyhetsbrev om legespesialiteter og læringsmål

  Prosjektet for etablering av ny ordning for spesialistutdanning for leger har lagt ut nyhetsbrev som beskriver læringsmål for indremedisinske og kirurgiske fag.

 • 22.12.2016
  Svein Aages reise gjennom pakkeforløp kreft

  Svein Aage Valderhaug har vært gjennom pakkeforløp prostatakreft. Pakkeforløp for kreft definerer hva slags undersøkelser og behandling pasienten skal gjennom, og hvor raskt det skal gjøres. Dette er hans reise. 

 • 20.12.2016
  Bedre behandling av slagpasienter etter innføring av Norsk hjerneslagregister

  Årlig blir mellom 10 000 og 11 000 personer innlagt med hjerneslag i norske sykehus og alle pasienter med akutt hjerneslag blir registrert i Norsk hjerneslagsregister. Registreringen har bidratt til økt kvalitet og forbedret slagbehandlinge...

 • 15.12.2016
  Setter krav til HMS-arbeidet

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til at det utvikles et felles rammeverk og tydeligere resultatmål innen HMS.

 • 15.12.2016
  Kunngjør konkurranse for nytt laboratoriedatasystem

  Helse Midt-Norge RHF kunngjør i dag konkurransen om nytt laboratoriedatasystem (LIMS) i Midt-Norge. Prosjektet HMN LAB er etablert for å anskaffe en felles løsning for laboratoriene i Helse Midt-Norge og har i dag åpnet for leverandører som...

 • 15.12.2016
  Søker lån til IKT-investering

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har besluttet å søke om lånefinansiering for spesialisthelsetjenestens andel i anskaffelsesprogrammet for ny journalløsning for helsetjenesten. Konseptbeskrivelse av Helseplattformen oversendes Helse- og omso...

 • 15.12.2016
  Orientering om nyfødtmedisin

  Styret for Helse Midt-Norge ble i dag orientert om samarbeidsavtalen om nyfødtmedisin mellom fagmiljøene ved Ålesund sjukehus og St. Olavs Hospital.

 • 15.12.2016
  Danske Bank valgt som bankforbindelse

  Helse Midt-Norge har valgt Danske Bank som ny hovedbank for de neste fire årene. I anbudskonkurransen var det Danske Bank som vant anbudet foran DNB og Sparebanken SMN.

 • 14.12.2016
  Avventer anbudsresultater

  Beslutningsforum for nye metoder venter på resultatene av anbud før de avgjør om legemidler til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan tas i bruk i sykehusene.

 • 13.12.2016
  Klage på konkurranse om pasientreiser

  Anbudskonkurransen for pasientreiser i Nord-Trøndelag er påklaget av en av leverandørene som har deltatt i konkurransen.

 • 12.12.2016
  Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas lanseres 13.desember

  Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas er den tredje rapporten som publiseres på helseatlas.no. Denne gangen omhandler helseatlaset variasjon i forbruk av helsetjenester til nyfødte.

 • 09.12.2016
  Sakspapirer for styremøte 15. desember

  Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 15. desember 2016 er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet finner sted på Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl 10.15.

 • 08.12.2016
  Grønt lys for nytt sykehus

  Et enstemmig styre for Helse Midt-Norge RHF har sluttet seg til anbefalingene i konseptfasen og gitt grønt lys for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • 02.12.2016
  Sakspapirer for styremøte 8. desember

  Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 8. desember er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal sentrum og starter kl. 17.30.

 • 01.12.2016
  Anbefaler å godkjenne konseptrapporten

  Konseptfasen for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) har gitt oss løsninger som vil gi styrket fagmiljø, kvalitet og et bedre tilbud til befolkningen, mener adm.dir Stig A. Slørdahl. Han anbefaler styret for Helse Midt-Norge RHF å gi...

 • 01.12.2016
  Innkjøperne overdras til Sykehusinnkjøp

  Foretakene i Helse Midt-Norge vil fra 1. desember motta innkjøpstjenester fra Sykehusinnkjøp HF. Dette betyr også at de fleste innkjøperne i Helse Midt-Norge får ny arbeidsgiver.

 • 01.12.2016
  Flertallet vil videreføre helseregionene

  - Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag, sier utvalgsleder Stener Kvinnsland. Det er også flertall for å legge om eiendomsforvaltn...

 • 30.11.2016
  Samarbeid om nyfødtmedisin

  Faglig enighet ligger til grunn når Helse Midt-Norge tar grep for å sikre tilbudet til gravide med truende prematur fødsel og for tidlig fødte barn. Dette innebærer en funksjonsdeling for barn født før svangerskapsuke 26 og gjør at HMN får...

 • 25.11.2016
  Helseplattformen: Fem leverandører går videre i konkurransen

  Helseplattformen har fullført prekvalifisering av leverandører til konkurransen om å levere ny helsejournal for hele helsesektoren i Midt-Norge.

 • 24.11.2016
  Nye kvalitetstall for spesialisthelsetjenesten

  Helsedirektoratet publiserer i dag ni nye kvalitetsindikatorer innen diabetes, fødsel og hjerte – og karsykdommer. Kvalitetsindikatorer bidrar til å belyse kvaliteten i pasientbehandlingen, og er et godt utgangspunkt for forbedringer.

 • 24.11.2016
  Kravspesifikasjon på utstilling

  Fagfolk som har deltatt med innspill til ny journalløsning ble invitert på utstilling i Helseplattformens lokaler. Her kan du se film fra utstillingen.

 • 16.11.2016
  Tildeling forskningsmidler 2017

  Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU har tildelt forskningsmidler for 2017.  Årlig lyses midler ut til medisinsk- og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling for forskere i regionen.

 • 14.11.2016
  Sier ja til hjerte-sensor og nei til to kreftlegemidler

  Beslutningsforum for nye metoder innfører ikke to legemidler mot kreft. En sensor som overvåker hjertet bli innført.

 • 14.11.2016
  Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

  I dag ble nye resultater fra 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistre publisert på www.kvalitetsregistre.no/resultater. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener registrene bidrar til regjeringens mål om trygge sykehus over hele landet.

 • 10.11.2016
  Nye avtaler om rusbehandling

  Helse Midt-Norge har inngått nye avtaler om kjøp av tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Avtalene inngås med Kvamsgrindkollektivet (NKS) og Lade Behandlingssenter (Blå Kors). 

 • 10.11.2016
  Strategi 2030 vedtatt

  Styret i Helse Midt-Norge RHF har vedtatt Strategi 2030. Strategien er førende for langsiktig utvikling og prioriteringer i foretaksgruppa og legges til grunn når det nå utarbeides utviklingsplaner og fagplaner i foretaksgruppen.

 • 08.11.2016
  Nye avtaler for pasienttransport i Nord-Trøndelag

  Helse Midt-Norge har tildelt nye avtaler for pasienttransporten i Nord-Trøndelag. Avtalene gjelder for en fire års periode og har en samlet økonomisk ramme på 280 millioner kroner.

 • 03.11.2016
  Forskningspris til smerteprofessor

  Professor dr.med. Petter Christian Borchgrevink får forskningsprisen 2015 for sin forskning på tilstander som kronisk smerte og kronisk utmattelsessyndrom.

 • 03.11.2016
  Sakspapirer for styremøte 10. november

  Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 10. november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Radisson Blu Trondheim Airport hotell og starter klokken 08.30.

 • 28.10.2016
  Vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med en gang. Kjenner du til symptomene kan du redde liv.

 • 24.10.2016
  Utsetter beslutning om nytt legemiddel mot hepatitt C

  Beslutningsforum for nye metoder ønsker bredere dokumentasjon og utsetter derfor beslutningen om et nytt legemiddel til behandling av kronisk hepatitt C genotype 3.

 • 24.10.2016
  Nei til legemiddel mot lungekreft

  Legemiddelet Nivolumab (Opdivo®) blir ikke innført til andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom.

 • 21.10.2016
  Ettertraktede innovasjonsmidler

  59 søknader om innovasjonsmidler har kommet inn etter at Helse Midt-Norge RHF utlyste midler til innovasjon for første gang. 12 millioner kroner var tilgjengelig for tildelinger i år.

 • 21.10.2016
  Ny modell for spesialistutdanning for leger del 1 starter i september 2017

  Den nye forskriften om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger(spesialistforskriften) trer i kraft 1. mars 2017 for del 1. De første legene starter i del 1 i september 2017. Del 2 og 3 for spesialitetene starter i mars 2019.

 • 19.10.2016
  Fikk se kravene til Helseplattformen

  Nærmere 400 helsemedarbeidere har deltatt i workshops for å stille krav til den nye journalløsningen som Helseplattformen skal anskaffe. Kravene er samlet i en utstilling.

 • 17.10.2016
  Stor interesse for å levere ny pasientjournal

  11 leverandører hadde søkt om å pre-kvalifisere seg i konkurransen om å levere ny elektronisk pasientjournal til helsesektoren i Midt-Norge da fristen gikk ut mandag kl 12.

 • 07.10.2016
  Sakspapirer for styremøte 13. oktober

  Innkalling og sakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 13. oktober er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. Møtet finner sted på Quality Airport hotell Værnes i Stjørdal sentrum og starter klokken 08.30.

 • 06.10.2016
  Økt pasientbehandling i 2017

  Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 vil gi rom for økt pasientbehandling i tråd med det som er lagt inn i Helse Midt-Norges langtidsbudsjett. Veksten ligger an til å bli på 2,1 prosent.

 • 01.10.2016
  Utlysning av tilskudd til helsefremmende aktivitet 2017

  Brukerorganisasjonene driver et viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Søknadsfrist for midler til 2017 er 1. desember

 • 27.09.2016
  Ny digital løsning for pasientreiser

  Fra lørdag 1. oktober innføres ny digital løsning for tilbakebetaling for utførte pasientreiser. Via helsenorge.no kan pasienter sende inn elektronisk søknad.

 • 27.09.2016
  To ja og fire nei fra Beslutningsforum

  Pembrolizumab (Keytruda) innføres til behandling av ikke-småcellet lungekreft. Dette var en av seks metoder som Beslutningsforum vurderte. Ytterligere ett legemiddel blir innført, mens fire andre metoder fikk nei.

 • 27.09.2016
  Immunterapi mot lungekreft

  Lungekreftpasienter kan nå få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sykehus.

 • 27.09.2016
  Samarbeidsavtale med Trondheim kommune

  Trondheim Kommune og Helse Midt-Norge RHF signerte i dag samarbeidsavtalen som sikrer Trondheims deltakelse i programmet Helseplattformen.

 • 22.09.2016
  Øker innsatsen mot de mest alvorlige pasientskadene

  13,7 prosent av pasienter ved norske sykehus opplevde minst én pasientskade i fjor. – I Helse Midt-Norge sine helseforetak ble 960 journaler undersøkt med den standardiserte metoden og det ble oppdaget 124 pasientskader (13 prosent), sier f...

 • 22.09.2016
  Stor variasjon i reinnleggelser

  Blant kommunene varierer andelen reinnleggelser av eldre i sykehus fra under ti prosent til over det dobbelte. I Helse Midt-Norge RHF har man en høyere andel reinnleggelser totalt sett og sannsynligheten for at en pasient blir reinnlagt for...

 • 16.09.2016
  Pris for beste innkjøper 2016

  Bård Skage, innkjøpssjef i Helse Midt-Norge RHF, har mottatt Svanemerkets pris for beste innkjøper 2016. Prisen er tildelt for Helse Midt-Norge sitt systematisk arbeid med å stille strenge miljøkrav i sine anskaffelser.

 • 09.09.2016
  Orientering om konseptrapport

  Torsdag ble styret for Helse Midt-Norge RHF orientert om konseptrapporten for SNR – det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal og et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Rapporten er nå sendt på høring i regi av Helse Møre og Romsdal HF.

 • 08.09.2016
  Flere får hjelp

  Stadig flere pasienter får hjelp i spesialisthelsetjenesten. I 2015 økte antallet til 2,6 millioner pasienter, noe som er en vekst på fire prosent viser SAMDATA-rapporten som nå foreligger.

 • 08.09.2016
  Forbereder nytt lab-system

  Helse Midt-Norge har startet forberedelse til anskaffelse av nytt laboratoriedatasystem for sykehusene i regionen. 

 • 08.09.2016
  Slutter seg til salg av Brøset

  Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til salg av Brøset i tråd med en utarbeidet samarbeidsavtale mellom St Olavs Hospital og Staten ved Statsbygg.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.