Mest forskningsmidler til kreft, hjerte og mental helse

Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Hjerteforskning og forskning innen mental helse følger deretter.

En fornøyd helse- og omsorgsminister fikk overlevert fellesrapporten som viser forsknings- og innovasjonsarbeid på sitt beste i helsefortakene.

​(På bildet fra venstre; kvalitets- og forskningsdirektør Helse Nord Rune Sundset, ass. fagdirektør Helse Vest Pål Iden, helse- og omsorgsminister Bent Høie, forsknings- innovasjons- og utdanningsdirektør Helse Sør-Øst Per Morten Sandset, administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl)

Kvinnelige forskere styrker sin posisjon i spesialisthelsetjenesten. 61 prosent av nye doktorgrader ble avlagt av kvinner. Kvinneandelen blant forskere som publiserer vitenskapelige artikler er 48 prosent, og andelen stiger jevnt.

Dette viser tall fra Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten, som ble overlevert til helse- og omsorgsminister Bent Høie torsdag 31. mars.

- Gjennom forskningen flyttes grensene for hva som er mulig i pasientbehandlingen. Fremtidens pasientbehandling utvikles kontinuerlig gjennom økt kunnskapsbygging, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Forskningen bidrar til utvikling av ny medisinsk kunnskap og teknologi av både nasjonal og internasjonal betydning. - Regjeringen ønsker å løfte helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde. Det er derfor flott å se at antall kommersialiseringsprosjekter øker i omfang, sier Høie.

Kunnskapsbasert helsetjeneste

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for at pasienter skal kunne motta kunnskapsbasert helsetjeneste av høy kvalitet og som er i takt med utviklingen internasjonalt, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

Alle helseforetak i Norge er pålagt å sørge for forskningsaktivitet i klinikken.

– I dagens helsepolitikk er satsingen på økt brukermedvirkning sentral for å skape pasientens helsetjeneste. Rapporten bekrefter at brukerne er mer involvert i forskning og innovasjon enn tidligere. 20 prosent av forskningsmidlene i spesialisthelsetjenesten går til prosjekter hvor brukerne er med som rådgivere eller samarbeidspartnere, eller hvor brukerne deltar i organer som tilrettelegger for forskning.

Brukermedvirkning er mest utbredt innen psykisk helse.

Femten forskningsprosjekter

I rapporten presenteres femten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forebygging av hjertesykdom ved revmatiske sykdommer, utvikling av en vaksine som kanskje kan redde livet til mange nyfødte, ny teknologi for å finne lungesvulster og forskning som har avslørt et fedme-gen.

Fra Helse Midt-Norge er følgende saker presentert:

* "Ny teknologi finner lungesvulster" på side 11 i rapporten

* "Ultralyd gir pasientene bedre hjelp" på side 23 i rapporten.

(Saken fortsetter under bildet og lenken)

 Les hele rapporten her:

 

Høie besøkte St. Olavs Hopspital HF og NTNU før overrekkelsen av fellesrapporten. Det kan du lese mer om på St. Olavs Hospital HF sine nettsider:

Forskningsturnè gjennom universitetssykehuset

Les mer om forskning i Helse Midt-Norge