Høringssvar til Regional utviklingsplan

På denne siden finner du alle høringssvar som ble sendt inn da Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge var ute på høring

 

 

09-11-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra St.Olav
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionsutvalg Midt-Norge
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke Rehab
25-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Møre og Romsdal
17-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Muritunet AS
18-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Legeforeningen
19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Virke
19-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget
10-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trondheim kommune
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Den Norske Legeforening
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt fagledernettverk HABU-HAVO
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Orkide
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Smøla kommune
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Seksjon for Læring og Mestring HNT HF
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helsepartiet
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Møre og Romsdal
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Nord Universitet FSH
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KEFF
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NITO
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Surnadal kommune
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Blå Kors Lade behandlingssenter
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleier Forbund
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra HLF Trøndelag
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagforbundet
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Astma- og allergiforbundet
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kreftforeningen
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra NTNU
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Fagrådet- Rusfeltets hovedorganisasjon
16-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Molde kommune
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra SAFO Trøndelag
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Namdal regionråd
12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Helse Nord-Trøndelag
15-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra FFO
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra Norsk Fysioterapeutforbund
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Regionalt Brukerutvalg
13-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk lymfødem- og lipødemforbund
12-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Norsk Sykepleierforbund
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Snåsa kommune
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaer fra Møre og Romsdal legeforening
11-10-2018 Høringssvar Utviklingsplan fra HEMIT
10-10-18 Høringssvar Uviklingsplaner fra Kristiansund kommune
08-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Trøndelag fylkeskommune
16-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Kristiansund kommune med behandling
04-10-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra KS Trøndelag
20-09-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Sjustjerna helse og omsorg
16-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Parkinsonforening Sør-Trøndelag
09-08-2018 Høringssvar Utviklingsplaner fra Hjernerådet

Fant du det du lette etter?