Høringssvar til prosjektmandat for sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs hospital

På dennen siden legger vi ut høringssvarene etterhvert som de kommer inn

 

 

Vedtak , 06042021, Sak 12-21, Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag0.pdf
Høringssvar - utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag. Fra Innherred regionråd 1.pdf
Særutskrift Høring - utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag 1.pdf
Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag 1.pdf
Høringssvar HF-struktur i Trøndelag - Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag (20 05 2021).1docx.pdf
Høring - Utredning foretaksstruktur i Trøndelag1.pdf
22-21 Vedlegg 2 - Høringsbrev fra Helse Midt-Norge RHF, datert 15.02.21.pdf
22-21 Vedlegg 3 Drøftingsprotokoll 16.03.21.pdf
202109872-6 Vedtak , 06042021, Sak 23 21, Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag.pdf
Helseforetaksstruktur - høringsuttalelse BU STO.pdf
Høring - HF-struktur i Trøndelag
Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag
Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag.pdf
Høringssvar - utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag. Fra Innherred regionråd.pdf
Høringssvar - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag.pdf
Høringssvar fra FFO Trøndelag 10.05.2021 vedr utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag.docx
Høringsuttalelse - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag.DOCX
Høringsuttalelse fra Trøndelag fylkeskommune - utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag
Høringsuttalelse om utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag - Saksfremlegg Trondheim kommune.pdf
Høringsuttalelse om utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag - Saksprotokoll fra Formannskapet i Trondheim kommune.pdf
k2 21016720 4.pdf
Protokoll høring om helseforetaksstrukturen i Trøndelag.pdf
Særutskrift Høring - utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag.pdf
Særutskrift Høring - Utredning om helseforetaksstrukturen i Trøndelag- - høringsuttalelse fra Snåsa kommune.docx
Særutskrift Høringssvar fra Selbu kommune-Utredning om helseforetaksstruktur i Trøndelag.DOCX
Særutskrift Høringssvar fra Tydal kommune - Utredning om helseforetaksstruktur i Trøndelag.pdf
uttalelse fra Levanger kommune.pdf
Høringssvar Stjørdal
følgebrev

Fant du det du lette etter?