Bilde av fem par hender i luften

Regional samhandlingskonferanse 2020

Arrangeres av KS, Regionalt brukerutvalg, helseforetakene og Helse Midt-Norge RHF. Hensikten er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Nasjonale føringer med bakgrunn i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen er sentralt på konferansen. Andre stikkord er brukerperspektiv, Helseplattformen, kompetanse og kunnskapsgrunnlag.

Målgruppen for konferansen er medlemmer av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner - og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Samhandlingskonferanse 2020 arrangeres 11. og 12. mars 2020 på Scandic Hell, Stjørdal.

Påmelding til konferansen blir mulig fra desember 2019.

Tentativt program

TidProgrampostInnledere
11.3Dag 1 
 

Møteleder

 

Berit Ingul
09.00 -10.00

Ankomst – registrering – kaffe

 

 
10.00 –10.15

Kulturinnslag

 

 
10.15 – 10.30

Åpning av konferansen /

 

Leder RBU

 

10.30 – 11.00

Nasjonale føringer

 

Dep. / statsråd

Adm. nivå

11.00 -11.30

Utfordrings / mulighetsrommet

Kommuneperspektivet

 

Åse Laila Snåre, KS 
11.30 – 11.50

Beinstrekk

 

 
11.50 – 12.20

Hvilke pasientgrupper er det vi snakker om og hvilke tilbud har de behov for?

Aktuell forskning-

  • Felles framskrivningsmodell
  • Virker tiltakene
  • Hva trenger vi å vite mer om

 

Analyseavdelingen RHF /HSØ

 

Nicolai Møkleby

12.20 – 13.00

Samspill og samhandling

 

Hva er utfordringene framover?

Hvordan knyttes tilbud sammen?

 

Forsker / Anders Grimsmo
13.00 – 14.00

Lunsj

 

 
14.00 -14.45

Brukerperspektivet

 

 

 

Jens Solem fra RIO holder innlegg om brukererfaringene med pakkeforløp for rusbehandling (TSB), og da med fokus på samhandlingen mellom nivåene og brukermedvirkning.

14.45 – 15.00

Beinstrekk

 

 
15.00 – 16.45

Digitalisering:

Felles løsninger felles flyt ta med innspillet til HP

 

Helseplattformen 

Epic – demonstrasjoner på norsk

 

16.45 – 17.00

Perspektiv og litt utenfor rammen (humor)

Skråblikk Mariann Meløy.

 

 

 
Kl 19.00

Konferansemiddag

Kulturinnslag -

 

 

12.3DAG 2 
 Møteleder Kristian Onarheim  
   
08.30 -08.40Åpning dag toMøteleder
 Kulturelt innslag
 
   
08.40 -10.00

Folkehelseperspektivet

Hva må man tenke og gjøre for å sikre bærekraft?

 

 

 

Forslag:

  • HUNT  /

 

 

 

 

 

  • Fedme / overvekt vektlegg samarbeidet med kommunene. Eksempler fra Værnesregionen og Fosen

 

 

Dina von Heimburg Levanger kommue

 

HUNT - Perspektiver

Steinar Krogstad / presenterer funn fra HUNT – betydning for folkehelse – hva må vi gjøre sammen?

 

Bård Kulseng

Eksempler

Fedme - psyk helse

 

 

 

 

10.00 – 10.20

Pause

 

 
   

10.20 -12.20

(inkludert pause og tid til rigging mellom innledere)

Gode eksempler

5 min: innledning til sesjonen (trolig møteleder)

15 minutter: Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal (MR)

15 minutter: Avstandsoppfølging (MR)

15 minutter: Dialyse desentralisert (nordre T)

 

15 minutter: Pause

 

15 minutter: Eksempel fra søndre T`

Rehab. forløp for kronisk syke (samhandlingsmodell fro Fosen)

 

30 minutter: Pasientsentrert helsetjenesteteam UNN/Tromsø

 

 
12.20– 13.00

Paneldebatt:

 

Kompetanse

  • Hvilken kompetanse har vi behov for, for å lykkes sammen?
  • Hvordan skal vi bruke kompetansen til beste for brukerne?
  • Hvordan videreutvikler vi kompetansen?
  • Spesialistutdanning leger

 

Møteleder innleder og trekker opp diskusjonen. Det forutsettes at paneldeltagerne går rett inn i diskusjon uten innledning. Paneldeltagerne får tilsendt problemstillinger på forhånd.

 

Det må jobbes mer med problemstillinger.

 

Møteleder: Kristian O

 

HR- avdelingen RHFet

 

Marit Kvangarsnes Universitet

 

Torun Austheim

 

 

13.00Avslutning  Møteleder
 Lunsj 
Programmet og nettsiden vil bli oppdatert
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.