Bilde av fem par hender i luften

Regional samhandlingskonferanse 2020

Arrangeres av KS, Regionalt brukerutvalg, helseforetakene og Helse Midt-Norge RHF. Hensikten er å bygge et felles grunnlag for videreutvikling av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Logo
Logo

Nasjonale føringer med bakgrunn i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen er sentralt på konferansen. Andre stikkord er brukerperspektiv, Helseplattformen, kompetanse og kunnskapsgrunnlag.

Målgruppen for konferansen er medlemmer av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner - og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Samhandlingskonferanse 2020 arrangeres 11. og 12. mars 2020 på Scandic Hell, Stjørdal.

Meld deg på konferansen her

NB! Påmeldingsfrist 25. februar 2020.

Les programmet i sin helhet her.

Fant du det du lette etter?