AVLYST - Regional samhandlingskonferanse 2020

Vi er dessverre nødt til å avlyse konferansen førstkommende onsdag og torsdag på grunn av faren for spredning av koronavirus. Les mer nedenfor.
Logo
Logo
Det har vært flere runder på dette i helga, noe som har resultert i at Helse Midt-Norge har gått ut med en pressemelding der de anmoder ansatte i RHF og HFene om ikke å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.). Dette gjøres  for å redusere risikoen for at ansatte skal bli smittet av koronavirus, med de beredskapsmessige og driftsmessige konsekvenser dette vil kunne ha.

Nasjonale føringer med bakgrunn i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen er sentralt på konferansen. Andre stikkord er brukerperspektiv, Helseplattformen, kompetanse og kunnskapsgrunnlag.

Målgruppen for konferansen er medlemmer av samarbeidsutvalg og andre samhandlingsfora, helseledere i kommuner og helseforetak, fastleger, representanter fra bruker- og frivillige organisasjoner - og alle andre som er opptatt av og jobber med samhandling.

Samhandlingskonferanse 2020 arrangeres 11. og 12. mars 2020 på Scandic Hell, Stjørdal.

Meld deg på konferansen her

NB! Påmeldingsfrist 25. februar 2020.

Les programmet i sin helhet her

Fant du det du lette etter?