Strategi 2020

Styret for Helse Midt-Norge RHF vedtok Strategi 2020 etter en omfattende prosess med analyse, innspill og bred høring i 2010.

Vignett for Strategi 2020Strategi 2020 har vært rullert årlig og i 2016 gjennomføres en ny strategiprosess med utgangspunkt i nasjonale føringer og midtnorske forutsetninger. Dette arbeidet skal munne ut i en Strategi 2030.

En strategi skal peke ut retning for utviklingen av tjenestene og gi grunnlag for å prioriterte tiltak de neste årene.

I arbeidet med strategiske dokumenter gjennomføres det analyser og innhentes dokumentasjon og synspunkter.

Denne siden gir deg et overblikk og tilgang til dokumentasjon for arbeidet med Strategi 2020. Det bygges en tilsvarende oversikt for Strategi 2030.

Strategi 2030

 

 

Om Strategi 2020:


Fire hovedutfordringer

 1. Befolkningens sammensetning og behov endres
 2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet
 3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor
 4. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten

Fem strategiske mål

 1. Styrket innsats for de store pasientgruppene
 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling
 3. En organisering som underbygger gode pasientforløp
 4. Rett kompetanse på rett tid til rett sted
 5. Økonomisk bærekraft

Operasjonalisering

I regionens arbeid med Strategi 2020 er arbeidet konsentrert om to forhold:

 • «Bedre pasientsikkerhet og kvalitet»
 • «Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom»
   

Dette skal realiseres gjennom:

 1. Sterkt fokus på å utvikle pasientens helsetjeneste
 2. Ta i bruk pasientens egne ressurser
 3. Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger
 4. Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten
 5. Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer
 6. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Styrets behandling

Her finner du oversikt over saksframlegg direkte knyttet til Strategi 2020 som er lagt fram for behandling i styret for Helse Midt-Norge RHF:

Arkiv for styresaker om Strategi 2020

Bakgrunn og dokumentasjon

Her finner du dokumentasjon knyttet til arbeidet med Strategi 2020:

Bakgrunn og analyser
Generelle innspill
Innspill fra fagnettverk
Høringsdokumenter
Høringssvar
Presentasjoner og materiell

 

 

Kortfattet brosjyre om Strategi 2020

Last ned pdf-brosjyre

Fant du det du lette etter?