Arrangement

Kurs, aktiviteter, møter og andre hendelser

Kommende

Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i Helseplattformenhttps://helse-midt.no/arrangementer/sokekonferanse-for-utvikling-av-forskningsprosjekter-i-helseplattformen-2017-05-11Søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i HelseplattformenHelseplattformen ønsker velkommen til konferanse for kompetansemiljø og forskere som ønsker å følge arbeidet med å anskaffe og innføre ny løsning for elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten.11.05.2017 07:00:00KonferanseRadmannsbyggetRanheimsveien 10Helse Midt-Norge RHF

Fast