Nyheter

Helse Midt-Norges nyhetsarkiv inneholder oversikt over nyheter og publikasjoner.

Abonner på nyhetsbrev

Helse Midt-Norge sender jevnlig ut nyhetsbrev på epost som du kan abonnere på:

​Helse Midt-Norge på sosiale medier

Nyhetsarkiv

Helse Midt-Norge RHF har levert nyheter siden opprettelsen i 2002. Her er vårt historiske nyhetsarkiv:

Nyheter fra 2018 (88 MB)

Nyheter fra 2017 (18 MB)

Nyheter fra 2016 (17 MB)

Nyheter fra perioden 2015 - 2012 (44 MB)

Nyheter fra perioden 2011-2007 (38 MB)

Nyheter fra perioden 2006-2002 (22 MB) (året 2005 mangler av tekniske årsaker)

Arkiv for nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge

2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 05 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2017 Uke 01 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 50 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 49 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 48 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 47 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 46 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 45 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 44 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 43 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 42 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 39 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 38 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 35 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 34 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 33 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 31 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 28 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 27 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 25 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 24 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 21 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 19 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 17 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 16 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 15 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 14 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 13 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 11 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 10 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 08 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev Helse Midt-Norge-2.pdf
2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 06 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf
2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf2016 Uke 04 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge.pdf

Arkiv for nyhetsbrev om e-helse

2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2016 Uke 07 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 51 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf
2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf2015 Uke 02 Nyhetsbrev fra Helse Midt-Norge e-helse.pdf


Arkiv for nyhetsbrev Helseplattformen

2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 26 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf
2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/Nyhetsbrev/2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf2016 Uke 23 Nyhetsbrev fra Helseplattformen.pdf


Kronikker og innlegg

Du finner et arkiv med kronikker og innlegg fra ledelsen i Helse Midt-Norge på Facebook:

Kronikker og debattinnlegg (Notater på Facebook)

Magasinet HELSE

Magasinet HELSE gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Magasinet lages ved behov, gjerne knyttet til aktuelle helse-tema.

Her er et arkiv med tidligere utgaver som kan leses i pdf-format.

   Les Magasinet HELSE 01-2018      Forsiden av Magasinet Helse nr 1 2016 i miniatyr

 
Mag 2005-2.jpg
Mag 2005-1.jpg
Mag 2004-4.jpg
Mag 2004-3.jpg
Mag 2004-2.jpg
Mag 2004-1.jpg

HelseAvisa

HelseAvisa gis ut av Helse Midt-Norge RHF.

Avisa har vært distribuert som bilag til regionens dagsaviser to ganger.

Avisa er et samarbeidsprosjekt med helseforetakene i Midt-Norge.

Her finner du et arkiv der du kan lese tidligere aviser i pdf-format.

Helse Sunnmøre:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Sunnmøre.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Sunnmøre.jpg

Helse Nordmøre og Romsdal

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nordmøre og Romsdal.jpg

St. Olavs Hospital

2009
HELSEavisa 2009 St Olavs Hospital.jpg
2004
HELSEavisa 2004 St Olavs Hospital.jpg

Helse Nord-Trøndelag:

2009
HELSEavisa 2009 Helse Nord-Trøndelag.jpg
2004
HELSEavisa 2004 Helse Nord-Trøndelag.jpg

Helse-Nytt (Nyhetsbrev for perioden 2001-2010)

Helse Midt-Norge RHF utga tidligere nyhetsbrevet Helse-Nytt. Målgrupper for nyhetsbrevet var primært egne ansatte, brukerorganisasjonene, helseforetaksstyrene og primærhelsetjenesten.

HELSEnytt 2001-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-01.pdfHELSEnytt 2001-01.pdf
HELSEnytt 2001-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2001-02.pdfHELSEnytt 2001-02.pdf
HELSEnytt 2002-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-03.pdfHELSEnytt 2002-03.pdf
HELSEnytt 2002-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-04.pdfHELSEnytt 2002-04.pdf
HELSEnytt 2002-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-05.pdfHELSEnytt 2002-05.pdf
HELSEnytt 2002-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-06.pdfHELSEnytt 2002-06.pdf
HELSEnytt 2002-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-07.pdfHELSEnytt 2002-07.pdf
HELSEnytt 2002-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-08.pdfHELSEnytt 2002-08.pdf
HELSEnytt 2002-09.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-09.pdfHELSEnytt 2002-09.pdf
HELSEnytt 2002-10.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-10.pdfHELSEnytt 2002-10.pdf
HELSEnytt 2002-11.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-11.pdfHELSEnytt 2002-11.pdf
HELSEnytt 2002-12.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-12.pdfHELSEnytt 2002-12.pdf
HELSEnytt 2002-13.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2002-13.pdfHELSEnytt 2002-13.pdf
HELSEnytt 2003-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-01.pdfHELSEnytt 2003-01.pdf
HELSEnytt 2003-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-02.pdfHELSEnytt 2003-02.pdf
HELSEnytt 2003-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-03.pdfHELSEnytt 2003-03.pdf
HELSEnytt 2003-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-04.pdfHELSEnytt 2003-04.pdf
HELSEnytt 2003-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-05.pdfHELSEnytt 2003-05.pdf
HELSEnytt 2003-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-06.pdfHELSEnytt 2003-06.pdf
HELSEnytt 2003-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2003-07.pdfHELSEnytt 2003-07.pdf
HELSEnytt 2004-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-01.pdfHELSEnytt 2004-01.pdf
HELSEnytt 2004-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-02.pdfHELSEnytt 2004-02.pdf
HELSEnytt 2004-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-03.pdfHELSEnytt 2004-03.pdf
HELSEnytt 2004-04.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-04.pdfHELSEnytt 2004-04.pdf
Helsenytt 2004-05.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/Helsenytt 2004-05.pdfHelsenytt 2004-05.pdf
HELSEnytt 2004-06.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-06.pdfHELSEnytt 2004-06.pdf
HELSEnytt 2004-07.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-07.pdfHELSEnytt 2004-07.pdf
HELSEnytt 2004-08.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2004-08.pdfHELSEnytt 2004-08.pdf
HELSEnytt 2005-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-01.pdfHELSEnytt 2005-01.pdf
HELSEnytt 2005-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-02.pdfHELSEnytt 2005-02.pdf
HELSEnytt 2005-03.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2005-03.pdfHELSEnytt 2005-03.pdf
HELSEnytt 2006-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-01.pdfHELSEnytt 2006-01.pdf
HELSEnytt 2006-02.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2006-02.pdfHELSEnytt 2006-02.pdf
HELSEnytt 2011-01.pdfhttps://helse-midt.no/Documents/HELSEnytt/HELSEnytt 2011-01.pdfHELSEnytt 2011-01.pdfAnsvarlig utgiver

Helse Midt-Norge RHF ved vår kommunikasjonsdirektør er ansvarlig utgiver for våre magasiner, aviser, innhold på hjemmesider og sosiale kanaler.

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsstrategi

PressekontaktMagasinet HELSE 2018-01.pdf

Nyhetsutlisting

Endring i e-resept gir tryggere legemiddelbehandlinghttps://helse-midt.no/nyheter/2019/endring-i-e-resept-gir-tryggere-legemiddelbehandlingEndring i e-resept gir tryggere legemiddelbehandlingNå har helsepersonell som behandler deg enklere tilgang til å se reseptene dine. Leger kan rydde i legemiddellisten, og sørge for at du bare får de riktige medisinene 07.01.2019 12:22:38
Anskaffelsen nærmer seg målstrekenhttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/anskaffelsen-nermer-seg-malstrekenAnskaffelsen nærmer seg målstreken2018 har vært et begivenhetsrikt år for Helseplattformen. Nå er det endelige tilbudet fra gjenværende leverandør inne, og etter planen skrives kontrakt i løpet av de første månedene av 2019. 20.12.2018 12:03:31
Endelig tilbud mottatthttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/endelig-tilbud-mottattEndelig tilbud mottattHelseplattformen har mottatt endelig tilbud fra leverandøren Epic. 20.12.2018 07:49:38
Ja til salg av Lundavanghttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ja-til-salg-av-lundavangJa til salg av LundavangHelse- og omsorgsdepartementet har i foretaksmøte 18. desember godkjent salg av Molde sykehus og tilknyttede eiendommer.18.12.2018 12:02:13
Ja til ny leukemibehandlinghttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ja-til-ny-leukemibehandlingJa til ny leukemibehandlingTre av åtte metoder fikk ja i desembermøtet til Beslutningsforum for nye metoder.18.12.2018 11:47:12
Historisk satsing på samiske helsetjenesterhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/historisk-satsing-pa-samiske-helsetjenesterHistorisk satsing på samiske helsetjenesterDe fire helseregionene, ledet av Helse Nord RHF, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.13.12.2018 12:29:13
Regional utviklingsplan vedtatthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/regional-utviklingsplan-vedtattRegional utviklingsplan vedtattDigitalisering, standardisering og å utnytte de muligheter som samarbeid og regionale fellestjenester kan skape. Det er hovedgrepene i den regionale utviklingsplanen, som nå er vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF.13.12.2018 10:33:42
Samiske spesialisthelsetjenesterhttps://helse-midt.no/samiske-spesialisthelsetjenesterSamiske spesialisthelsetjenesterI tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF og de andre helseregionene i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.13.12.2018 10:03:37
Sakspapirer styremøte i desemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sakspapirer-styremote-i-desemberSakspapirer styremøte i desemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 13. desember er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web.07.12.2018 07:57:00
Vil justere sykehusenes opptaksområderhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/vil-justere-sykehusenes-opptaksomraderVil justere sykehusenes opptaksområderFlere kommunesammenslåinger i Midt-Norge skjer på tvers av dagens grenser mellom helseforetakene. Det gjør det nødvendig å vurdere foretaksinndelingen.06.12.2018 11:45:48
- Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligenshttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-midt-norge-i-front-pa-ultralyd-og-kunstig-intelligens- Midt-Norge i front på ultralyd og kunstig intelligensKomplekse algoritmer som skal løse kreftgåter, medisinsk avstandsoppfølging og bruken av kunstig intelligens i helsesektoren.04.12.2018 19:33:23
Helseplattformen tema for InnoMeds møteplasshttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/helseplattformen-tema-for-innomeds-moteplassHelseplattformen tema for InnoMeds møteplassInnovasjonsmuligheter i tilknytning til Helseplattformen er tema når Sintef InnoMed arrangerer «møteplass» torsdag 29. november. InnoMeds møteplasser er skapt for å stimulere til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.  28.11.2018 08:14:46
- Tilskuddet halverer kostnadene på våre arrangementhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-tilskuddet-halverer-kostnadene-pa-vare-arrangement- Tilskuddet halverer kostnadene på våre arrangement1. desember er siste frist for å søke tilskudd til brukerorganisasjoner i 2019. MS-forbundet Midts medlemmer nyter godt av ordningen.26.11.2018 12:17:16
De vanskelige, men nødvendige beslutningenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/de-vanskelige-men-nodvendige-beslutningeneDe vanskelige, men nødvendige beslutningeneSom leder i Beslutningsforum for nye metoder innrømmer Stig Slørdahl at han stadig tviler. Men én ting er han helt sikker på: Det viktigste er en likeverdig helsetjeneste.23.11.2018 08:16:36
Syv prosjekter får store forskningsbevilgningerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/syv-prosjekter-far-store-forskningsbevilgningerSyv prosjekter får store forskningsbevilgningerNasjonalt program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har tildelt forskningsmidler på til sammen 135 millioner kroner til syv store prosjekter. To av prosjektene koordineres fra St. Olavs hospital i Trondheim.22.11.2018 07:47:10
Flere kvinner bør ta celleprøve fra livmorhalsenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/flere-kvinner-bor-ta-celleprove-fra-livmorhalsenFlere kvinner bør ta celleprøve fra livmorhalsenLivmorhalskreft rammer kvinner i alle aldre, 20 prosent er under 35 år. En enkel celleprøve hvert tredje år reduserer risikoen betydelig – og kan redde liv.21.11.2018 09:25:57
Innfører nytt medikament til plakkpsoriasishttps://helse-midt.no/nyheter/2018/innforer-nytt-medikament-til-plakkpsoriasisInnfører nytt medikament til plakkpsoriasisBeslutningsforum for nye metoder innfører iksekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis. Til sammen besluttet Beslutningsforum seks ulike legemidler til sju ulike indikasjoner på møtet 19. november. 20.11.2018 07:42:36
Endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/endelig-konkurransegrunnlag-for-helseplattformenEndelig konkurransegrunnlag for HelseplattformenStyret i Helse Midt-Norge RHF vedtok endelig konkurransegrunnlag for Helseplattformen i dagens styremøte. En ny milepæl er dermed passert for anskaffelsen av journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge. 15.11.2018 12:55:25
- Viktig at vi også får presentert noen motforestillingerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-viktig-at-vi-ogsa-far-presentert-noen-motforestillinger- Viktig at vi også får presentert noen motforestillingerInteressant, nyttig og viktig, sier deltakerne om temaene på Regional brukerkonferanse som ble arrangert på Stjørdal denne uka. 15.11.2018 12:37:05
Inntektsfordeling 2019 vedtatthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/inntektsfordeling-2019-vedtattInntektsfordeling 2019 vedtattInntektsrammen for Helse Midt-Norge i 2019 er nå fordelt. Basert på forslaget til Statsbudsjett, er det snakk om 20,5 milliarder kroner. I beløpet inngår basisfinansiering og aktivitetsbaserte inntekter til helseforetakene. 15.11.2018 12:33:00
Antikorrupsjonsprogram vedtatt https://helse-midt.no/nyheter/2018/antikorrupsjonsprogram-vedtatt-Antikorrupsjonsprogram vedtatt Styret i Helse Midt-Norge har i dag vedtatt et antikorrupsjonsprogram. Programmet skal gjelde for hele foretaksgruppen, og målet er å forebygge korrupsjon og misligheter og sikre at felles retningslinjer etterleves.  15.11.2018 11:55:21
Opptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistrenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/opptatt-av-okt-dekningsgrad-i-kvalitetsregistreneOpptatt av økt dekningsgrad i kvalitetsregistreneHelseminister Bent Høie viste stort engasjement for de medisinske kvalitetsregistrene da han åpnet presentasjonen av nye resultater tirsdag. 14.11.2018 17:12:35
Fikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vanskerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/fikk-forskningsprisen-2017-for-sitt-arbeid-for-barn-med-psykiske-vanskerFikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vansker- Det er ingen som vil se sine barn lide, sa Marit Sæbø Indredavik da hun mottok Forskningsprisen 2017 på Regional brukerkonferanse tirsdag.13.11.2018 13:22:36
Kvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midlerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/kvalitet-og-relevans-i-praksisstudier-utlysning-av-midlerKvalitet og relevans i praksisstudier - utlysning av midlerDriver du et prosjekt som har til mål å bedre praksisstudier i helse- og sosialfagsutdanning? Da kan du søke inntil en million i støtte hos oss. Frist er 3. januar 2019 13.11.2018 09:00:07
Den vanskelige samtalenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/den-vanskelige-samtalenDen vanskelige samtalen- Samtalen med pårørende om organdonasjon kan ikke løses ved hjelp av et spørreskjema, sier Sven Haakon Urving, donoransvarlig lege ved Nordlandssykehuset.12.11.2018 10:49:38
Se programmet for Regional brukerkonferanse 2018https://helse-midt.no/nyheter/2018/se-programmet-for-regional-brukerkonferanse-2018Se programmet for Regional brukerkonferanse 2018Denne uka arrangeres Regional brukerkonferanse 2018 på Stjørdal. Barne- og ungdomspsykiatri og standardisering er blant temaene i år.12.11.2018 10:29:15
Rekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/rekordhoyt-antall-pasienter-som-venter-pa-nyretransplantasjonRekordhøyt antall pasienter som venter på nyretransplantasjonNorge er blant de fremste i Europa når det gjelder nyretransplantasjoner. Til tross for dette er antall pasienter på venteliste rekordhøyt. 12.11.2018 08:32:15
De regionale forskningsmidlene er blitt fordelthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/de-regionale-forskningsmidlene-er-blitt-fordeltDe regionale forskningsmidlene er blitt fordeltHelse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut regionale midler til forskning gjennom Samarbeidsorganet. Les resultatet av årets tildeling her.09.11.2018 11:12:50
Sakspapirer styremøte i novemberhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/sakspapirer-styremote-i-novemberSakspapirer styremøte i novemberSakspapirer for styremøte i Helse Midt-Norge RHF 15. november er nå tilgjengelig i vår styreadministrasjon på web. 09.11.2018 07:59:46
Organdonasjon: Informasjon og opplæring er viktighttps://helse-midt.no/nyheter/2018/organdonasjon-informasjon-og-opplering-er-viktigOrgandonasjon: Informasjon og opplæring er viktigI løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer. - Vi undrer oss over hvorfor, det har ikke skjedd noe som kan forklare nedgangen.08.11.2018 08:53:34
Nytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjonhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/nytt-helseatlas-for-dagkirurgi-fortsatt-stor-variasjonNytt helseatlas for dagkirurgi - fortsatt stor variasjonSenter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lansert et oppdatert helseatlas om dagkirurgi tre år etter at det første kom. De geografiske forskjellene er fortsatt store, tross fokuset i årene etter. 07.11.2018 08:24:03
Hvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe avhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/hvis-sporsmalet-ikke-hadde-blitt-stilt-ville-det-ikke-blitt-noe-avHvis spørsmålet ikke hadde blitt stilt - ville det ikke blitt noe avFor fem år siden mistet Anne Stine Eger Mollestad sin mann Niels i en sykkelulykke. Å si ja til organdonasjon føltes meningsfullt for henne.05.11.2018 11:19:14
Hva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?https://helse-midt.no/nyheter/2018/hva-gjor-du-hvis-du-star-overfor-en-potensiell-donorHva gjør du hvis du står overfor en potensiell donor?Den nye transplantasjonsloven fra 2016 pålegger deg som helsepersonell å ta opp spørsmålet om donasjon når døden er konstatert, eller når det er svært sannsynlig at døden vil inntreffe.02.11.2018 11:33:40
- Forbereder oss på å møte den digitale fremtidenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-forbereder-oss-pa-a-mote-den-digitale-fremtiden- Forbereder oss på å møte den digitale fremtidenStandardiserte pakkeforløp gir bedre pasientsikkerhet og likeverdig behandling av høy kvalitet, sier Kristian Onarheim. Ikke minst forbereder det oss på digitaliseringen av helsesektoren.02.11.2018 10:30:14
- Vil bety bedre behandling til flerehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-vil-bety-bedre-behandling-til-flere- Vil bety bedre behandling til flereHelse Nord-Trøndelag er en pioner innen pakkeforløp i psykiatrien. Standardisering gir trygghet til fagfolkene og myndiggjør pasientene i mye større grad, mener Kathinka Meirik.02.11.2018 09:51:59
- Viktig å ta vare på gullkundenehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-viktig-a-ta-vare-pa-gullkundene- Viktig å ta vare på gullkundeneStandardisering kan bidra til at vi tar bedre vare på storforbrukerne av helsetjenester i Norge, mener Snorre Ness.02.11.2018 09:47:39
Finansieringsmodellen ligger fasthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/finansieringsmodellen-ligger-fastFinansieringsmodellen ligger fastDet foreligger ingen planer for endring av inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppspill rundt dette i diverse medieoppslag har ingen rot i virkeligheten.02.11.2018 09:42:54
- Hever kvaliteten på kreftomsorgenhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-hever-kvaliteten-pa-kreftomsorgen- Hever kvaliteten på kreftomsorgenStandardiserte pasientforløp er en garanti for at pasientene i Møre og Romsdal får lik behandling på linje med dem som bor i Oslo eller Trondheim, sier Jorun Bøyum.02.11.2018 09:42:09
- Fint med en felles verktøykassehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-fint-med-en-felles-verktoykasse- Fint med en felles verktøykasseVibeke Veie-Rosvoll ser frem til å få pakkeforløp innen psykisk helse og rus, så lenge det også er rom for å gå bort fra standarden.02.11.2018 09:38:11
Konferanse for akutt- og mottaksmedisin i Stavangerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/konferanse-for-akutt-og-mottaksmedisin-i-stavangerKonferanse for akutt- og mottaksmedisin i StavangerVil du være med på å etablere det beste spesialiseringsløpet for ny LIS-utdannelse? Nasjonal konferanse for akutt- og mottaksmedisin arrangeres i februar.01.11.2018 13:07:28
Ekspertpanelet er etablerthttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ekspertpanelet-er-etablertEkspertpanelet er etablertEkspertpanelet for spesialisthelsetjenesten skal gi alvorlig syke pasienter med kort tid igjen å leve en mulighet til å få en ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er nå lansert, og åpner for å ta imot henvendelser. 01.11.2018 12:19:17
- Gjør det vanvittige litt mindre vanvittighttps://helse-midt.no/nyheter/2018/-gjor-det-vanvittige-litt-mindre-vanvittig- Gjør det vanvittige litt mindre vanvittigFor de fleste er det en trøst at organene fra deres avdøde mor eller far, sønn eller datter får leve videre i et annet menneske, sier donorlege Johan-Arnt Hegvik.31.10.2018 08:41:46
Organdonasjon: - Vi må tore å spørjehttps://helse-midt.no/nyheter/2018/organdonasjon-vi-ma-tore-a-sporjeOrgandonasjon: - Vi må tore å spørjeI dag markerte helseminister Bent Høie starten på den nasjonale organdonasjonskampanjen som er retta mot tilsette i helseføretaka. Så langt i år er det gjennomført færre organdonasjoner enn på same tid i fjor.30.10.2018 18:40:06
Store forventningerhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/store-forventningerStore forventninger«Vi skal endre helsetjenesten» er blitt et gjennomgangstema når det gjelder Helseplattformen for Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Hva mener han med det? 30.10.2018 09:29:07
Endret pasientreisetilbud for Åfjord, Rissa og Røroshttps://helse-midt.no/nyheter/2018/endret-pasientreisetilbud-for-afjord-rissa-og-rorosEndret pasientreisetilbud for Åfjord, Rissa og RørosFra 1. januar 2019 blir det endringer i pasientreisetilbudet på strekningene Åfjord – Rissa – Trondheim og Røros – Trondheim. Gjeldende avtaler om helsesekspressbuss blir ikke videreført. Bakgrunnen er vurdering av behov.29.10.2018 14:10:57
Lager framtidas sykehushttps://helse-midt.no/nyheter/2018/lager-framtidas-sykehusLager framtidas sykehusKulturbygging og involvering er to av de viktigste stikkordene for å lykkes når fagmiljøene ved sykehusene i Molde og Kristiansund nå skal bli til ett. 24.10.2018 09:48:36
Langt fra noen «plasterbu»https://helse-midt.no/nyheter/2018/langt-fra-noen-plasterbuLangt fra noen «plasterbu»Etter en tøff omkamp om sykehusplasseringen ser nordmørskommunene nå framover.  Ambisjonen: Å få på plass et distriktsmedisinsk senter som skal bli et nasjonalt utstillingsvindu.  24.10.2018 08:14:15
Spinraza til barnhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/spinraza-til-barnSpinraza til barnBeslutningsforum for nye metoder tok opp beslutningen fra februar i år, på sitt møte 22. oktober, for å tydeliggjøre vurderinger og begrunnelser for hvorfor nusinersen (Spinraza) ikke innføres som standardbehandling til alle pasienter med s...23.10.2018 07:20:31
Ja til fire nye metoderhttps://helse-midt.no/nyheter/2018/ja-til-fire-nye-metoderJa til fire nye metoderBedre metoder for kjønnsbestemmelse av foster og sedering av barn sto på agendaen til Beslutningsforum for nye metoder i dag. Fem legemidler til ulike indikasjoner ble også besluttet, i tillegg til nusinersen (Spinraza). 22.10.2018 16:36:24
Unikt samarbeid gjør Helseplattformen mulighttps://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen/visjonen-om-n-felles-journal-blir-virkelighet-i-midt-norgeUnikt samarbeid gjør Helseplattformen muligEt unikt samarbeid mellom kommuner og sykehus i Midt-Norge gjør Helseplattformen mulig.21.10.2018 22:00:00


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.